Lange leerlijnen

Educatieprogramma voor het basisonderwijs

Voor scholen die echt een verschil willen maken voor hun leerlingen, biedt het Residentie Orkest twee lange leerlijnen: The Residents en Ontdek het Orkest.

In beide projecten verbindt het orkest zich een aantal jaren aan de school, haar leerlingen en groepsleerkrachten. Het zijn intensieve samenwerkingen waarin de leerlingen veelvuldig (bij The Residents zelfs wekelijks) les krijgen van onze musici, ze elkaar leren kennen en actief samen musiceren. Een ‘deep-dive’ in de wereld van de muziek, onvergetelijke ervaringen voor de leerlingen en een maximale ontplooing.

Zijn er leerlingen in jouw klas die liever buitenschool om muziek willen maken? Wellicht is het Stadsorkest dan iets voor hun!

Ontdek het Orkest

Voor scholen die muziek tot speerpunt van hun programma willen maken is dit driejarige muziektraject perfect.

The Residents

Leerlingen uit 'krachtwijken' krijgen de kans zich 4 jaar lang muzikaal te ontwikkelen op een instrument.

Stadsorkest

Uit heel Den Haag kunnen leerlingen uit het basisonderwijs plaatsnemen in dit fantastische orkest dat wekelijks repeteert in Theater de Vaillant.