Fiscale voordelen van schenken

Het Residentie Orkest is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat er geen schenkbelasting moet worden afgedragen voor giften, zodat het gehele bedrag ten goede komt aan het Residentie Orkest. Een gift aan het Residentie Orkest levert dankzij de Geefwet ook extra voordeel op bij de inkomstenbelasting. Je kunt bijvoorbeeld je steun verhogen, soms zelfs verdubbelen, zonder dat het je meer kost.

Extra voordeel inkomstenbelasting

Een gift in één keer is mogelijk, maar spreiden over meerdere jaren levert meer voordeel op. Wanneer je een gift in minimaal vijf jaarlijkse termijnen laat vastleggen in een schriftelijke overeenkomst, is dat fiscaal namelijk extra voordelig: deze periodieke gift is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Eenmalige giften

Eenmalige of incidentele giften zijn vaak beperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen, met een minimum van € 60,-. Wat je meer hebt geschonken dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Je mag echter niet meer aftrekken dan 10% van je drempelinkomen.

Periodieke giften

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Het belastingvoordeel kan, afhankelijk van het inkomen, oplopen van 36,25% tot 52%.

Wie optimaal gebruik wil maken van de fiscale voordelen van schenken, kan een periodieke gift voor vijf jaar of langer overeenkomen met het Residentie Orkest. Je kunt er ook voor kiezen een gift voor onbepaalde tijd vast te leggen. Na afloop van de eerste vijf schenkingsjaren kun je de gift jaarlijks beëindigen. Een bijkomend voordeel van periodieke giften is het lidmaatschap van een van onze Kringen.

Extra fiscaal voordeel dankzij Geefwet

Sinds 2012 mag je op grond van de Geefwet 125% van de schenking aan culturele instellingen aftrekken in de aangifte van de inkomstenbelasting. Deze regeling is zowel van toepassing op eenmalige giften als op periodieke giften die zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met een looptijd van minimaal vijf jaar.
De extra aftrek geldt tot een maximum aan giften van € 5000,- per jaar. Indien je meer dan € 5.000,- per jaar schenkt aan culturele instellingen, mag je de opslag van 125% niet toepassen voor het bedrag boven € 5000,-. Dit bedrag blijft uiteraard wel voor 100% aftrekbaar.

Rekenvoorbeeld

Jaarlijkse periodieke gift: € 1000,-
Aftrekpost (gift x 1,25): € 1250,-
Fiscale teruggave bij 52% tarief: € 650,-
Je betaalt daadwerkelijk slechts: € 350,-

Welke schenkingsvorm je ook kiest, neem altijd contact op met je financieel adviseur of kijk op www.belastingdienst.nl/giften zodat je precies weet wat je kunt verwachten.