Betrek het Residentie Orkest in uw nalatenschap

Een belangrijk aspect van de nalatenschap is de nagedachtenis: waar stond u voor tijdens uw leven en hoe wilt u herinnerd worden? Door het Residentie Orkest te betrekken in uw nalatenschap geeft u inhoud aan uw nagedachtenis. Ook wanneer u er zelf niet meer bent, kunt u zo een bepalende rol spelen in de Haagse klassieke muziek.

Testament: erfstelling of legaat

U kunt het Residentie Orkest op twee manieren in uw testament opnemen:
1. Het Residentie Orkest tot erfgenaam benoemen. Na uw overlijden krijgt het Residentie Orkest een percentage van de nalatenschap.
2. Het Residentie Orkest na uw overlijden een legaat geven. Het Residentie Orkest krijgt dan een vast bedrag.

De percentages voor de erfgenamen en de vaste bedragen van legaten bepaalt u zelf. Het verschil tussen een erfgenaam en de ontvanger van een legaat, een zogenaamde legataris, is dat een erfgenaam meebeslist over de afwikkeling van de nalatenschap. Een legataris beslist niet mee.

Legaat met percentage in plaats van vast bedrag

U kunt er ook voor kiezen om de legaten niet in de vorm van een vast bedrag op te nemen, maar in de vorm van een percentage. Als de nalatenschap op moment van overlijden onverhoopt is geslonken, bijvoorbeeld door toegenomen zorgkosten, loopt u niet het risico dat de legaten van vaste bedragen in verhouding te groot zijn geworden.

Geen erfbelasting

Het Residentie Orkest is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat er geen erfbelasting betaald hoeft te worden over de erfenissen die het Residentie Orkest ontvangt. Hierdoor kunnen wij uw nalatenschap volledig besteden aan het voortbestaan van het Residentie Orkest, zodat ook volgende generaties kunnen opgroeien met klassieke muziek.

Fonds op naam

Een fonds op naam is een manier om tijdens uw leven en na uw overlijden het Residentie Orkest te steunen. Bij het fonds op naam bepalen we gezamenlijk de invulling van uw steun en de speciale privileges die u en uw naasten genieten.

Lees hier meer over het fonds op naam.

Heeft u interesse?

We praten graag over de mogelijkheden. U kunt direct contact opnemen via info@residentieorkest.nl of het telefoonnummer 070 8800 200. Ook kunt u uw gegevens eenvoudig achterlaten via onderstaand formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op .