Maria Rostovtseva

One Minute Symphony

Voor dit project gaan compositiestudenten van het Koninklijk Conservatorium de straat op om contact te maken met een bewoner ergens in een wijk van Den Haag. Uit die ontmoeting ontstaat een symfonie van één minuut. Een persoonlijk verhaal van een Haagse inwoner omgezet in muziek.

De uit Estland afkomstige compositiestudent Maria koos als locatie de Volkstuindersvereniging Mariahoeve, vanwege haar voorliefde voor de natuur. Hier sprak zij met Frank, bestuurslid van de vereniging en huurder van een tuin in het complex. Zij spraken over de interne strijd die Frank voelt over enerzijds het wonen in de stad, met bijbehorende faciliteiten en anderzijds het wonen in een natuurrijk gebied. Zo verhuisden hij en zijn vrouw eens van het Statenkwartier in Den Haag naar de Ardennen in België, waar zij een Bed & Breakfast begonnen. Na verloop van tijd keerden ze terug naar Den Haag, waar zij zich in Mariahoeve vestigden. In deze wijk brengt de natuur van het volkstuinencomplex hen veel plezier en genot.

De première van Maria’s One Minute Symphony klinkt op vrijdag 9 november in het Zuiderstrandtheater.

Volg haar proces

Maria laat graag zien hoe zij te werk gaat tijdens het componeren van haar One Minute Symphony. Van eerste ontmoeting tot de laatste noot vertelt zij over haar keuzes in deze reeks vlogs.