Residentie Orkest en Koninklijk Conservatorium intensiveren samenwerking

Het Residentie Orkest (RO) en het Koninklijk Conservatorium (KC) breiden hun samenwerking de komende vijf jaar aanzienlijk uit. Het is voor beide instellingen van groot belang te investeren in de kweekvijver van talent en in de carrière van orkestleden. Het RO en het KC leggen met deze samenwerking een vruchtbare basis voor het carrièreperspectief van de toekomstige generatie musici en muziekdocenten en de toekomst van het professionele symfonieorkest. De nieuwe samenwerking is de meest vergaande tussen een opleidingsinstituut en een symfonieorkest in Nederland. De directie van het RO en KC, respectievelijk Sven Arne Tepl en Henk van der Meulen, tekenden op 11 oktober 2017 een convenant onder de nieuwe afspraken.

Gezamenlijke masteropleidingen

Het RO en het KC zetten eerder al de gezamenlijke opleiding ‘Orkest Master’ op voor bijzonder getalenteerde studenten. Dit sloot aan bij de wens studenten klaar te stomen voor de orkestpraktijk en orkesten de mogelijkheid te bieden jong talent te scouten en mede op te leiden. Zeer recent zijn weer twee van deze studenten als nieuwe collega’s toegetreden tot het RO. Naast de ‘Orkest Master’ zijn ook de tweejarige masteropleidingen Dutch National Opera Academy (DNOA) en de Nationale Master Orkestdirectie (NMO; beiden i.s.m. het Conservatorium van Amsterdam) een voorbeeld van de vruchtbare samenwerking tussen het conservatorium en een professioneel orkest als het RO. Tijdens deze masteropleidingen slaan talentvolle studenten de brug tussen opleiding en praktijk. Aangestoken door het succes van deze programma’s, en vanwege het feit dat beide instellingen samen in 2020 een gezamenlijk gebouw aan het Spuiplein zullen betrekken, wordt deze samenwerking nu officieel bestendigd én uitgebreid.

Artistieke schaduwcommissie en ‘One Minute Symphonies’

Studenten kunnen praktijkervaring opdoen als lid van een artistieke schaduw-commissie. Zij zijn een klankbord voor de artistieke leiding en de artistieke commissie van het RO, leren op deze wijze de ‘ins en outs’ van een orkestbedrijf en krijgen de mogelijkheid om ook als curator een programma samen te stellen. Net van start gegaan is een intensief traject met de masteropleiding Compositie. Masterstudenten Compositie van het KC bezoeken samen met leden van het RO de Haagse wijken, ontmoeten bewoners en vertalen hun verhaal naar een symfonie van één minuut: de ‘One Minute Symphony’. De studenten krijgen in deze serie de kans voor een voltallig symfonieorkest te schrijven. De composities worden als opmaat voor de vrijdagavondseries van het RO in première gebracht onder het motto: “Ondertussen in de stad”. In een ander, al lopend traject, ontvangen jaarlijks meerdere compositiestudenten ook een opdracht voor het componeren voor een symfonieorkest.

Life long learning

Het mes snijdt aan twee kanten. Orkestleden van het RO hebben in het kader van ‘levenslang leren’ de mogelijkheid om van onderwijsaanbod van KC gebruik te maken op verschillende vakgebieden zoals bijvoorbeeld: artistiek onderzoek, ‘health & wellbeing’, historische uitvoeringspraktijk en educatie.
Onderzoek Naast onderwijs, gaan het RO en KC nu ook samen optrekken op het gebied van onderzoek. Zij streven ernaar een kenniscentrum ‘Kennisinstituut Orkestpraktijk’ op te zetten, waarin onderzoek
gedaan gaat worden ten behoeve van de rol van het orkestbedrijf in de 21e eeuw en de ideale inbedding daarvan in de maatschappij. Basis onder het nieuwe kenniscentrum wordt de expertise die uit gezamenlijke (internationale) onderzoeksprojecten, uit de masters en uit onderzoekstrajecten van individuele orkestleden komt. Belangrijk onderdeel van onderzoek zal het vak als orkestmusicus, met alle aspecten die daarbij horen (van leiderschap tot psychologie), zijn.

Artistieke samenwerking

Het RO werkt voor zijn producties samen met (inter)nationaal beroemde solisten en dirigenten. Tijdens de productieperiode proberen RO en KC deze topmusici ook te interesseren voor masterclasses aan studenten van het KC of gastdirecties bij het Conservatoriumorkest. Daarnaast zullen beide partijen onderling gaan afstemmen bij het invullen van vacatures.

Educatieve activiteiten

Het RO is een van de orkesten met het meest uitgebreide educatie aanbod in Nederland. Ook op dat terrein zullen studenten van het KC stage-ervaring gaan opdoen en expertise vanuit hun opleiding kunnen inbrengen. Het KC en het RO willen samen studenten realistisch op hun beroep in een steeds veranderend werkveld voorbereiden en tegelijk ook via inbreng van modern onderwijsaanbod en onderzoek de orkestpraktijk in de samenleving van morgen verankeren.

GA TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT