The Residents

The Residents

Bij The Residents krijgen leerlingen van scholen uit zogenaamde ‘krachtwijken’ de kans zich 3 jaar lang muzikaal op een symfonisch instrument te ontwikkelen.

Dit gebeurt onder leiding van een professionele docent en met een instrument in bruikleen. Ze genieten instrumentale lessen in groepsverband en al na een maand repeteren de leerlingen in de setting van een echt orkest. Er wordt gebruik gemaakt van een leerlijn en methode die gericht is op samenspel. De leerlingen krijgen zelfs gelegenheid om op podia in de wijk en hun stad te mogen optreden. Het project geeft de kinderen muzikale kansen, maar vooral ook kansen om zich op sociaal, cognitief en psychomotorisch gebied completer te ontwikkelen.

In  2011/2012 is het Residentie Orkest in samenwerking met Het Leerorkest en het Koorenhuis begonnen met het vormen van leerorkesten in Den Haag op twee scholen. Inmiddels zijn er verschillende leerorkesten op 12 scholen gevormd en zijn we trots op onze huidige 17 leerorkesten. Dit project wordt mede door de Hans Dijkstal Stichting in stand gehouden. Deze stichting richt zich specifiek op die kinderen in dit project die talent hebben en verder willen. Dit behoeft extra aandacht.

Jouw steun om dit project voort te zetten is hard nodig.

donderdag 24 november
Nieuwjaarsconcerten door The Residents

Bekijk de trailer van de documentaire ‘Een leerorkest in de Schilderswijk’