Schenken aan het Residentie Orkest

We kunnen niet zonder uw steun

Geweldig dat u een schenking aan het Residentie Orkest overweegt. Het Residentie Orkest is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat uw gift volledig, zonder aftrek van belastingen, ten goede komt aan het orkest. Daarnaast geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek, waardoor u uw steun aan het orkest kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.

Periodieke schenking
Een periodieke gift van minimaal vijf jaar is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er geldt geen drempelinkomen of een maximaal aftrekbaar bedrag. Om hiervoor in aanmerking te komen, wordt de schenking vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Omdat het Residentie Orkest een culturele ANBI is, mag u zelfs 125% van uw gift aftrekken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan giften van €5.000 per jaar. Het schenkingsbedrag boven €5.000 euro blijft uiteraard wel voor 100% aftrekbaar.

Rekenvoorbeelden

U doneert jaarlijks €1.000
Jaarlijkse periodieke gift: €1.000
Uw aftrekpost (125%): €1.250
Fiscale teruggave bij 52% tarief: €650
Uw netto gift: €350

U doneert jaarlijks €5.000
Jaarlijkse periodieke gift: €5.000
Uw aftrekpost (125%): €6.250
Fiscale teruggave bij 52% tarief: €3.250
Uw netto gift: €1.750

U doneert jaarlijks €10.000
Jaarlijkse periodieke gift: €10.000
Uw aftrekpost (€5.000 á 125%, €5.000 á 100%): €11.250
Fiscale teruggave bij 52% tarief: €5.850
Uw netto gift: €4.150

Eenmalige giften
Eenmalige of incidentele giften zijn beperkt aftrekbaar, gebonden aan een drempelbedrag en aan een maximum. Het drempelbedrag voor incidentele giften is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van €60. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,2, en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Wat u meer hebt gedoneerd dan het drempelbedrag, mag u aftrekken, tot het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Meer informatie over giften aan (culturele) ANBI’s vindt u op www.belastingdienst.nl/giften. U kunt met vragen ook contact met ons opnemen.

Contact

Heeft u vragen over schenken aan het Residentie Orkest? Neem contact op met ons team Development & Relations. Zij helpen u graag verder.

Yolande Zuijdgeest
Development & Relations
Inge.kluin@residentieorkest.nl
070 8800 215