Het Residentie Orkest in uw testament

Wat is uw nalatenschap?

Hoe wilt u later herinnerd worden? Een belangrijk aspect van de nalatenschap is de nagedachtenis: waar stond u voor tijdens uw leven? Wat wilt u doorgeven? Door het Residentie Orkest te betrekken in uw nalatenschap geeft u inhoud aan uw nagedachtenis.

De Haagse kunstminnaar en mecenas E.K.G. Rose zorgde voor de financiële steun die de oprichting van het Residentie Orkest mogelijk maakte. Na zijn overlijden besloot de weduwe Rose om zijn nagedachtenis te eren door deze belangrijke begunstigende rol voort te zetten. Zo werd een toen nog pril cultureel erfgoed doorgegeven dat ruim honderd jaar later nog steeds bloeit.

De volgende generatie

Ook u kunt deze rol vervullen, zodat ons orkest voor Den Haag behouden blijft en wij ook in de toekomst op het hoogst mogelijke niveau kunnen blijven musiceren. Hiermee helpt u ons om de klassieke muziek door te geven aan de volgende generatie. Bovendien draagt u zo bij aan de voortzetting en uitbreiding van educatieve projecten zoals The Residents, ons leerorkest voor kansarme kinderen.

Een waardevolle bestemming

Misschien leidt uw nalatenschap er wel toe dat deze kinderen verborgen talenten aanboren. Wie weet wordt dankzij u een toekomstig topmusicus ontdekt! Sowieso helpt u ons om de volgende generatie in aanraking te brengen met een prachtige kunstvorm die zowel troost als plezier schenkt. Met het Residentie Orkest in uw testament laat u zien waar u voor staat: voor de verbindende kracht van muziek, voor de ontwikkeling van nieuwe talenten en voor de instandhouding van cultureel erfgoed.

Het Residentie Orkest is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw nalatenschap volledig, dus zonder aftrek van belastingen, ten goede komt aan het orkest.

Meer informatie?

Overweegt u het Residentie Orkest in uw testament op te nemen? Dan komen we graag persoonlijk in contact met u om de mogelijkheden te bespreken. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Contact

Heeft u vragen over schenken aan het Residentie Orkest? Neem contact op met ons team Development & Relations. Zij helpen u graag verder.

Yolande Zuijdgeest
Development & Relations
yolande.zuijdgeest@residentieorkest.nl
070-8800215