Symphony 2030

Samen voor een mooier Den Haag

Samen voor een mooier Den Haag

Het Residentie Orkest is het orkest van, voor, in en vanuit Den Haag. Nauw aansluitend bij de stad en haar inwoners en ter ondersteuning van de ‘functie’ van Den Haag: residentie, stad van vrede en recht, diplomatenstad, woon- en zakenstad, maatschappelijk geëngageerde stad. We zetten actief klassieke muziek in om alle inwoners en bezoekers in Den Haag te verbinden en te prikkelen. Met als doel om van Den Haag een inclusieve, inspirerende, samenwerkende en veelzijdige leefstad te maken.

Het Residentie Orkest is initiator van SYMPHONY 2030. Hierin zijn de muzikale, maatschappelijke activiteiten in de Haagse wijken rondom thema’s als inclusie, welzijn, onderwijs en een leefbare, duurzame stad ondergebracht. SYMPHONY 2030 is gebaseerd op de mondiale agenda van de Verenigde Naties om door middel van zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) de wereld tot een betere plek maken in 2030. Met tientallen Haagse partners en muziek als drijvende kracht betrekt het orkest steeds meer mensen die zich inzetten voor verbetering van de stad. Samen maken we Den Haag mooier!

Inmiddels zijn al diverse projecten van SYMPHONY 2030 succesvol gestart en staan er diverse op stapel, die aansluiten bij Ontwikkelingsdoelen zoals goede gezondheid en welzijn (doel 3), kwaliteitsonderwijs (doel 4), ongelijkheid verminderen (doel 10), duurzame steden en gemeenschappen (doel 11) en partnerschappen voor de doelen (doel 17). Denk bijvoorbeeld aan The Residents Stadsorkest voor Haagse basisschoolleerlingen die niet zo makkelijk muziek leren of thuis niet kunnen oefenen, de Appeltaartconcerten in buurthuizen, wijktheaters en zorginstellingen, Portiekmuziek, dat zich richt op eenzame mensen die de deur niet uit (durven) komen, Nieuwjaarsconcerten in de Wijk, Symphony in the Park en Concert voor Transvaal, waarbij buurtbewoners in Juliana Plaza zij aan zij en met de musici de mooiste klassieke muziek beleven.