Symphony 2030

Samen voor een mooier Den Haag

Samen voor een mooier Den Haag

Het Residentie Orkest is het orkest van, voor, in en vanuit Den Haag. Nauw aansluitend bij de stad en haar inwoners en ter ondersteuning van de ‘functie’ van Den Haag: residentie, stad van vrede en recht, diplomatenstad, woon- en zakenstad, maatschappelijk geëngageerde stad. We zetten actief klassieke muziek in om alle inwoners en bezoekers in Den Haag te verbinden en te prikkelen. Met als doel om van Den Haag een inclusieve, inspirerende, samenwerkende en veelzijdige leefstad te maken.

Het Residentie Orkest is initiator van SYMPHONY 2030. Hierin zijn de muzikale, maatschappelijke activiteiten in de Haagse wijken rondom thema’s als inclusie, welzijn, onderwijs en een leefbare, duurzame stad ondergebracht. SYMPHONY 2030 is gebaseerd op de mondiale agenda van de Verenigde Naties om door middel van zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) de wereld tot een betere plek maken in 2030. Met tientallen Haagse partners en muziek als drijvende kracht betrekt het orkest steeds meer mensen die zich inzetten voor verbetering van de stad. Samen maken we Den Haag mooier!

Inmiddels heeft SYMPHONY 2030, samen met haar partners, vele projecten door Den Haag gerealiseerd die aansluiten bij de VN duurzaamheidsdoelen zoals goede gezondheid en welzijn (doel 3), kwaliteitsonderwijs (doel 4), ongelijkheid verminderen (doel 10) en natuurlijk: duurzame steden en gemeenschappen (doel 11).

Wij gaan door met verbindende projecten als:
Stage Your Voice waarbij mbo scholieren door middel van muziek en tekst hun persoonlijke visie geven op de duurzaamheidsdoelen,
The Residents Stadsorkest voor Haagse basisschoolleerlingen door de hele stad die op woensdagmiddag in het Vaillanttheater samen repeteren en muziek maken in AZC’s, ziekenhuizen en wijktheaters, de Appeltaartconcerten in zorginstellingen, Portiekmuziek, dat zich richt op eenzame mensen die weinig de deur uit (durven) komen en Concert voor Transvaal, waarbij buurtbewoners in Juliana Plaza zij aan zij en met de musici de mooiste klassieke muziek beleven. Ook ondanks Corona werken wij door aan onze missie, vaak wel in een aangepaste, kleinere vorm met online- activiteiten en steeds reagerend op wat qua RIVM richtlijnen mogelijk is.