SYMPHONY 2030

Samen voor een mooier Den Haag

Het Residentie Orkest is het orkest van, voor, in en vanuit Den Haag. Nauw aansluitend bij de stad en haar inwoners en ter ondersteuning van de ‘functie’ van Den Haag: residentie, stad van vrede en recht, diplomatenstad, woon- en zakenstad, maatschappelijk geëngageerde stad. We zetten actief klassieke muziek in om alle inwoners en bezoekers in Den Haag te verbinden en te prikkelen. Het Residentie Orkest wil relevant zijn en een rol van betekenis spelen voor alle lagen van de Haagse bevolking.

Het Residentie Orkest werkt vanuit vier pijlers: Symfonisch, Talentontwikkeling, Educatie en Maatschappelijk. De projecten binnen de pijler ‘Maatschappelijk’ brengen we sinds 2019 samen onder de noemer SYMPHONY 2030. Met tientallen Haagse partners betrekt het orkest steeds meer mensen rondom thema’s als inclusie, welzijn, onderwijs en een leefbare, duurzame stad, met muziek als drijvende kracht. SYMPHONY 2030 is gebaseerd op de mondiale agenda van de Verenigde Naties om door middel van zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen de wereld tot een betere plek maken in 2030.

Projecten SYMPHONY 2030

Sinds 2019 zijn al diverse projecten van SYMPHONY 2030 succesvol van start gegaan en werkt het orkest aan nieuwe initiatieven. Het zijn projecten en activiteiten die aansluiten bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zoals goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, ongelijkheid verminderen, duurzame steden en gemeenschappen en partnerschappen voor de doelen.

Appeltaartconcerten
Concerten voor mensen die niet (meer) de mogelijkheid hebben om zelf naar een concertzaal te komen.
Concert voor Transvaal
Bewoners van Transvaal en de Schilderswijk beleven het concert zij aan zij met musici van het Residentie Orkest.
Divali concert
Het feest van de duizend lichtjes.
Iftar concert
Een verbinding de Islamitische gemeenschap en die van de klassieke muziekliefhebbers.
Portiekmuziek
Via de muziek stimuleren we gemeenschapskracht door sterke en open buurtgemeenschappen.
Notes, Beats & Bars
Jongeren uit verschillende wijken van Den Haag zetten ontwikkelingsdoelen op de beat.
Stadsorkest The Residents
Hét orkest waar basisschoolleerlingen uit heel Den Haag aan kunnen meedoen
Stage Your Voice
Jongeren maken impact met hun boodschap voor mooier Den Haag.
Zuiderparkzomerconcert
Een romantisch openluchtconcert bij ondergaande zon in het Zuiderparktheater.

Het Residentie Orkest initieert niet alleen zelf SYMPHONY 2030 projecten, maar draagt ook bij aan maatschappelijke initiatieven van anderen die bijdragen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in Den Haag. Wilt u uw project verbinden aan SYMPHONY 2030 en met het Residentie Orkest de mogelijkheden van samenwerking in uw wijk doorspreken, laat het ons weten!

Partners SYMPHONY 2030

 

Als initiator van SYMPHONY 2030 wil het Residentie Orkest de komende jaren de pijler ‘Maatschappelijk’ steeds duidelijker op de kaart zetten en in samenwerking met Haagse partners verder invullen. Samen met culturele en zakelijke partners, vrijwilligers en bewoners worden projecten ontwikkeld die in verbinding staan met de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze projecten krijgen sinds de oprichting van SYMPHONY 2030 begin 2019 steeds meer gehoor van zowel steunende als ontvangende organisaties. Met deze Haagse partners betrekt het orkest steeds meer mensen die zich inzetten voor verbetering van de stad. Met elkaar ‘spelen’ we de SYMPHONY 2030 voor een duurzame stad. Samen maken we Den Haag mooier!

Partnersessies

Regelmatig vinden er partnersessies plaats met het opgebouwde netwerk rondom SYMPHONY 2030. Tijdens de partnersessies nemen we steeds opnieuw de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN als uitgangspunt. We brainstormen over het inzetten van muziek om de problematiek, zoals eenzaamheid, kansenongelijkheid en armoede, in de wijken samen aan te pakken. Aan alle SYMPHONY 2030 projecten verbinden we partners die bijdragen aan de organisatie. Deze partnersessies sluiten aan bij het zeventiende VN-doel: partnerschappen.

Wil jouw bedrijf of organisatie zich als partner verbinden aan SYMPHONY 2030 of meer informatie ontvangen?  Vul het formulier hieronder in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.