Portiekmuziek

Symphony 2030

Het project ‘Portiekmuziek’ is gestart ter bestrijding van eenzaamheid in de wijken Escamp en Moerwijk en wordt uitgebreid in de Laak, Schilderswijk, Transvaal en Scheveningen. Dit project richt zich op eenzame mensen die de deur niet uit (durven) komen. Via de muziek stimuleren we gemeenschapskracht door sterke en open buurtgemeenschappen. We brengen mensen die dicht bij elkaar wonen samen, bijvoorbeeld uit één flat, en organiseren kleinschalige muzikale en informele ontmoetingsconcerten. De pilot in 2019 in Moerwijk was klein en pril, maar veelbelovend: volgens betrokken welzijnsorganisaties werden bewoners bereikt die normaal nauwelijks contact met anderen hebben. Het project draagt bij aan het doel goede gezondheid en welzijn.

‘Portiekmuziek’ is een langlopend samenwerkingsproject tussen het Residentie Orkest, andere culturele instellingen zoals Muzee, Juliana Plaza, Koninklijk Conservatorium, Festival Classique, Zuiderparktheater, De Nieuwe Regentes, Tour d’Amour, Zuiderstrandtheater, verschillende zorginstellingen, Hofpas, Rabobank en de gemeente Den Haag (communitybuilders). Het project sluit aan bij de Community tegen de Eenzaamheid, een initiatief van de gemeente Den Haag.

Portiekmuziek wordt mede mogelijk gemaakt door de Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest.