Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest

Met steun van 1500 Vrienden staat het Residentie Orkest sterk én kan het blijven bouwen aan een solide toekomst waarin topkwaliteit voorop staat. Vrienden dragen bij aan de ontwikkeling van educatieve initiatieven, vernieuwende concertreeksen en programma’s van het Residentie Orkest. Maar ook worden essentiële opknapbeurten van instrumenten gerealiseerd, zoals onlangs de orkestvleugel die nodig aan revisie toe was. Grote dank gaat dan ook uit naar alle Vrienden!

De Vereniging Vrienden biedt haar leden jaarlijks een geheel eigen activiteitenprogramma.

Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest

Postadres
Postbus 11543
2502 AM Den Haag

Bezoekadres
Kranenburgweg 203
2583 ER Den Haag

Ledenzaken: Marijke Busquet

Aanwezig op maandag- en donderdagochtend
Telefoon: 070 88 00 235
E-mail: vrienden@residentieorkest.nl

Activiteiten: Monica Meijering

Aanwezig op dinsdag
Telefoon: 070 88 00 235
E-mail: vrienden@residentieorkest.nl

Missie:

De Vriendenvereniging van het Residentie Orkest steunt het Residentie Orkest om dé muzikale krachtcentrale van Den Haag en regio te zijn en te blijven. Zo wil het orkest zoveel mogelijk mensen symfonische muziek laten ontdekken en beleven, want met muziek wordt de wereld mooier.

Doelstelling:

Het Residentie Orkest heeft steun van de Vriendenvereniging nodig om zijn rol als muzikale krachtcentrale van Den Haag en regio te vervullen. Met steun van Vrienden kan het orkest concerten op excellent niveau brengen en kan het nieuwe concertformats realiseren om jong en nieuw publiek te bereiken. Daarnaast zijn donaties van Vrienden essentieel om jaarlijks 30.000 (school)kinderen en senioren de kans te geven een muziekinstrument te bespelen of live naar concerten te komen luisteren. Vrienden zorgen ook voor het opknappen of aanschaffen van instrumenten voor orkestleden.

ANBI-gegevens Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest

Naam instelling:

Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest

Contactgegevens:

Kranenburgweg 211
2583 ER ’s Gravenhage

Fiscaal nummer:

816170034

Kvk nummer:

40409857

Bestuur Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest

Dhr. H. Moraal (voorzitter)
Mw. A. Goedvolk
Dhr. W. Koopmans
Mw. L. Kröner – van Selms
Mw. G. in ’t Veld
Mw. L. den Besten

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur werkt geheel op vrijwillige basis voor de Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest.
Beloningsbeleid medewerkers:
Er is een medewerker die wordt verloond voor 0,8 fte. De CAO van de gemeente Den Haag wordt gevolgd

Verslaglegging

Jaarrekening 2016-2017 Vriendenvereniging Residentie Orkest